Forsikre deg mot dyre overraskelser!

Hvert år faller det 469.000 liter vann på et gjennomsnittlig Norsk hustak.

Etterhvert som årene går oppstår det sprekker og utettheter i de fleste takbelegg. Når vann trenger inn gjennom et tak, oppstår det raskt fuktskader. Mugg- og råtesopp angriper takkonstruksjoner, bærebjelker og vegger. Slike skader er selvsagt enhver huseiers mareritt. Heldigvis kan de unngås.

Et hustak har en tøff jobb. I løpet av et år utsettes det for harde påkjenninger som tung snø, is-sprengning, snøsmelting, piskende regn og intens soloppvarming. Det må til og med tåle stormer og kanskje orkaner.

Taket er en av eiendommens viktigste bygningsdeler. Skader som oppstår på grunn av lekkende tak, omfattes normalt ikke av vanlig husforsikring. Derfor er det viktig at taket får en ordentlig undersøkelse – og, om nødvendig, byttes ut.

Isoler loftet

Et dårlig isolert kaldloft eller råloft er noe du bør fikse umiddelbart, siden varme stiger oppover. Istapper er et tegn på at varmen slipper ut gjennom taket. Legg så mye isolasjon som mulig. Legg ny isolasjon oppå gammel og tørr, på tvers av den gamle.

Fjern Snøen fra taket!

Når det kommer regnvann i den tørre snøen, vil tyngden bli mangedoblet. Regnet renner ikke ut av snøen før den er helt mettet av vannet. Mye snø kan skade et tak, særlig et tak som begynner å dra på årene.